21 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง ทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง จัดโครงการทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

พ.อ.อาจิณ ปัทมจิตร ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้า ที่ 5 กองกำลังผาเมือง พร้อมด้วย พ.ต.อ่องมิน โก ผู้บังคับการฐานบ้านปาคี ประทศเมียนมา เป็นประธานเปิดโครงการทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ 2562 โดยมีราษฎรและประชาชนจิตอาสา บ้านนอแล-ขอบด้ง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และทหารฝ่ายไทย พร้อมราษฎรบ้านปาคี ฝั่งประเทศเมียนมาและทหารเมียนมา รวมกว่า 300 คน ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟบริเวณแนวเขตชายแดนของสองประเทศ ตั้งแต่จุดตรวจนอแล ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง ถึงฐานปฏิบัติการเขาหัวโล้น รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่สถานการณ์นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมพลังแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อส่งเสริมประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนของทั้งสองประเทศ ในการมีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190221082309059